Vindt uw bedrijf het belangrijk om maatschappelijk een bijdrage te leveren en/of bent u gepassioneerd over klassieke muziek en wilt u uw bedrijf als partner verbinden met de prachtige Noorderkerkconcerten in de Noorderkerk? Graag bespreken wij de mogelijkheden voor uw bedrijf op het gebied van relatiemarketing en naamsbekendheid en kunnen wij de diverse benefits voor uw bedrijf toelichten en u een aanbod op maat doen. Om vrijblijvend te inventariseren of samenwerking voor uw bedrijf interessant is neemt u dan contact op met zakelijk leider Marije van der Ende, 06-24621053,  zakelijk@noorderkerkconcerten.nl   Net als particulieren kunnen bedrijven die giften doen aan culturele instellingen gebruik maken van extra belastingvoordeel volgens de Geefwet (verlengd tot eind 2017). ‘Gevers kunnen veel voor een culturele instelling betekenen, ze kunnen het fundament verstevigen. De extra aftrek is een mooie stimulans’, aldus minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het totaal aan aftrekbare giften door een bedrijf mag maar liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000 per jaar. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een verhoging van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.