Stichting Noorderkerkconcerten is aangemerkt als een ANBI

Medewerkers

Babette Kalker, producent
Marije van der Ende, zakelijk leider
Myrthe Helder, marketing & communicatie 

ca. 25 vrijwilligers

Stichting Noorderkerkconcerten

Postbus 14736
1001 LE Amsterdam

[email protected]

Rekeningnummer
NL12INGB0008281955

Fiscaalnummer
8084.37.501

Bestuurssamenstelling

Maarten Sanders, voorzitter
Partner Bergh, Stoop en Sanders

Gilles Everts, penningmeester
Aegon EU Beleidsadviseur 

Paul Beek, bestuurslid
Producent de Haaien

Francine Hijmans, bestuurslid
Manager partnerships & fondsenwerving Stichting De Noordzee

Jelle Mattias Holwerda, bestuurslid
Registeraccountant Ministerie van Financiën

Jamina Dahlberg, bestuurslid
Registeraccountant EY

Brendan York, bestuurslid
Business Developer  ABN AMRO

Beloningsbeleid

De directeur en productie- en marketingmedewerker worden bezoldigd uitgevoerd in opdracht op uurbasis. Het bestuur (6 personen) en vrijwilligers (c.a. 25 personen) voeren onbezoldigd activiteiten uit.

Doelstelling

De stichting Noorderkerkconcerten heeft ten doel het bevorderen en laten uitvoeren van klassieke muziek in de Noorderkerk in Amsterdam en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslagen

Jaarverslagen en financiële verantwoording van de stichting Noordkerkconcerten kunt u hier bekijken.

jaarcijfers 2017

jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2020 & Bestuursverslag 2020  

Tevens vind u hier het Standaard Formulier Publicatieplicht ANBI 2020