Stichting Noorderkerkconcerten is aangemerkt als een ANBI

Medewerkers

Babette Kalker, producent Marije van der Ende, zakelijk leider Myrthe Helder, marketing & communicatie 

ca. 25 vrijwilligers

Stichting Noorderkerkconcerten

Postbus 14736 1001 LE Amsterdam

info@noorderkerkconcerten.nl

Rekeningnummer NL12INGB0008281955 Fiscaalnummer 8084.37.501

Bestuurssamenstelling

Maarten Sanders, voorzitter Partner Bergh, Stoop en Sanders Gilles Everts, penningmeester Aegon EU Beleidsadviseur  Paul Beek, bestuurslid Producent de Haaien Francine Hijmans, bestuurslid Manager partnerships & fondsenwerving Stichting De Noordzee Jelle Mattias Holwerda, bestuurslid Registeraccountant Ministerie van Financiën Jamina Dahlberg, bestuurslid Registeraccountant EY
Brendan York, bestuurslid
Business Developer  ABN AMRO

Beloningsbeleid

De directeur en productie- en marketingmedewerker worden bezoldigd uitgevoerd in opdracht op uurbasis. Het bestuur (6 personen) en vrijwilligers (c.a. 25 personen) voeren onbezoldigd activiteiten uit.

Doelstelling

De stichting Noorderkerkconcerten heeft ten doel het bevorderen en laten uitvoeren van klassieke muziek in de Noorderkerk in Amsterdam en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslagen

Jaarverslagen en financiële verantwoording van de stichting Noordkerkconcerten kunt u hier bekijken. jaarcijfers 2017 jaarcijfers 2018 Jaarcijfers 2019 Jaarcijfers 2020 & Bestuursverslag 2020   Tevens vind u hier het Standaard Formulier Publicatieplicht ANBI 2020