Stichting Noorderkerkconcerten is aangemerkt als een ANBI

Medewerkers

Ilonka van den Bercken, directeur
Daniela Solano, produktie
Jules van Hal, marketing
Maartje Valk, social media

ca. 30 vrijwilligers

Stichting Noorderkerkconcerten

Binnen Oranjestraat 17
1013 HZ  Amsterdam
020 6204415
[email protected]

Fiscaalnummer
8084.37.501

Bestuurssamenstelling

Maarten Sanders, voorzitter
Partner Bergh, Stoop en Sanders

Maartje Stokkers, secretaris
Presentator Radio 4

Gilles Everts, penningmeester
Economisch adviseur Amerikaanse Ambassade

Dhr H. de Bruin, bestuurslid
Directeur Theater Hangaar en bestuurslid Stichting Noorderkerk

Beleidsplan downloaden →

Beloningsbeleid

De directeur en productie- en marketingmedewerker worden bezoldigd uitgevoerd in opdracht op uurbasis. Het bestuur (4 personen) en vrijwilligers (c.a. 30 personen) voeren onbezoldigd activiteiten uit.

Doelstelling

De stichting Noorderkerkconcerten heeft ten doel het bevorderen en laten uitvoeren van klassieke muziek in de Noorderkerk in Amsterdam en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslagen

Jaarverslagen en financiële verantwoording van de stichting Noordkerkconcerten kunt u hier downloaden