Medewerkers

Maartje Valk, directeur
maartjevalk@noorderkerkconcerten.nl

Sander de Jong, producent
productie@noorderkerkconcerten.nl

Marleen Paping, marketing & communicatie
marleenpaping@noorderkerkconcerten.nl

Harold Kreuk, vrijwilligerscoördinator & relatiebeheer
relaties@noorderkerkconcerten.nl

Rob van Dam, fotograaf

Annelies Frölke, logo-ontwerp

Circa 25 vrijwilligers

Bestuur

Maarten Sanders, voorzitter
(Partner Bergh, Stoop en Sanders)

Gilles Everts, penningmeester
(Aegon EU Beleidsadviseur)

Paul Beek, bestuurslid
(Producent de Haaien)

Francine Hijmans, bestuurslid
(Manager partnerships & fondsenwerving Stichting De Noordzee)

Jelle Mattias Holwerda, bestuurslid
(Registeraccountant Ministerie van Financiën)

Jamina Dahlberg, bestuurslid
(Registeraccountant EY)

Brendan York, bestuurslid
(Business Developer ABN AMRO)

Gegevens

Stichting Noorderkerkconcerten
Postbus 14736
1001 LE Amsterdam
info@noorderkerkconcerten.nl
Rekeningnummer NL12INGB0008281955
Fiscaalnummer 8084.37.501

Jaarverslagen

Jaarcijfers 2021 & Bestuursverslag 2021
Jaarcijfers 2020 & Bestuursverslag 2020
Jaarcijfers 2019
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2017

De Noorderkerkconcerten is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doelstelling

De stichting Noorderkerkconcerten heeft ten doel het bevorderen en laten uitvoeren van klassieke muziek in de Noorderkerk in Amsterdam en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid

De directeur en productie- en marketingmedewerker worden bezoldigd uitgevoerd in opdracht op uurbasis. Het bestuur (6 personen) en vrijwilligers (c.a. 25 personen) voeren onbezoldigd activiteiten uit.