Stichting Noorderkerkconcerten is aangemerkt als een ANBI

Medewerkers

Ilonka van den Bercken, directeur
Daniela Solano, productie
Jill Pisters marketing
Alicia Schuurman, communicatie
Maartje Valk, nieuwsbrief

ca. 30 vrijwilligers

Stichting Noorderkerkconcerten

Prinsengracht 436
1017 KE Amsterdam
[email protected]

Fiscaalnummer
8084.37.501

Bestuurssamenstelling

Maarten Sanders, voorzitter
Partner Bergh, Stoop en Sanders

Maartje Stokkers, secretaris
Presentator Radio 4

Gilles Everts, penningmeester
Economisch adviseur Amerikaanse Ambassade

Paul Beek, bestuurslid
Producent de Haaien

Francine Hijmans, bestuurslid

Beloningsbeleid

De directeur en productie- en marketingmedewerker worden bezoldigd uitgevoerd in opdracht op uurbasis. Het bestuur (6 personen) en vrijwilligers (c.a. 30 personen) voeren onbezoldigd activiteiten uit.

Doelstelling

De stichting Noorderkerkconcerten heeft ten doel het bevorderen en laten uitvoeren van klassieke muziek in de Noorderkerk in Amsterdam en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslagen

Jaarverslagen en financiële verantwoording van de stichting Noordkerkconcerten kunt u hier bekijken.

jaarcijfers 2016

jaarverslag 2016

jaarcijfers 2017