Sayuri Yamagata & Pieter-Jan Belder

Terug naar Agenda

Datum: 15

02

2020

Tijd: 14

00

Sonates van Bach: de schepping van een nieuw genre: de sonates met concerterend toetsinstrument Door ziekte van violiste Rie Kimura komt het programma ‘Opmaat tot Beethoven’, door het duo Belder/Kimura helaas te vervallen. Op dat programma waren werken van C.P.E. Bach, Mozart en van Beethoven te horen, die de lijn waarlangs zich het talent van Beethoven zich ontwikkelde inzichtelijk gemaakt werd. Als vervanging voor dit programma speelt Pieter-Jan Belder met een andere Japanse violiste, Sayuri Yamagata, een programma wat op zijn beurt beschouwd kan worden als opmaat tot het nu geannuleerde programma. Op het programma staan enkele vioolsonates van Johann Sebastian Bach. Deze markeren een belangrijk moment in de ontwikkeling van de sonate voor solo-instrument met begeleiding van een klavierinstrument. De baroksonate was zonder uitzondering een sonate met basso continuobegeleiding, waarbij de klavierspeler de taak had om aan de hand van een becijferde baslijn de begeleiding vorm te geven. Bachs innovatie, in de vroege 18e eeuw, was de emancipatie van het klavecimbel als begeleidingsinstrument tot een volwaardige partner ten opzichte van het solo instrument. In die zin heeft Beethoven via C.P.E. Bach en Mozart de vruchten geplukt van de minstens zo geniale J.S. Bach. Naast deze vioolsonates speelt klavecinist Pieter-Jan Belder zijn eigen bewerking van Bachs chaconne voor viool. Sayuri Yamagata woont sinds 1984 in Nederland, waar zij lid is van onder andere de Nederlandse Bachvereniging en het Orkest van de 18e Eeuw. Zij is als docent barokviool verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Klavecinist Pieter-Jan Belder is, naast zijn werkzaamheden in diverse ensembles, waaronder het Orkest van de 18e Eeuw vooral bekend van zijn talloze CD opnames, waaronder een opname van alle klavecimbel sonates van D. Scarlatti en het Fitzwilliam Virginalbook. Momenteel neemt hij alle werken voor klavecimbel van J.S. Bach op. Met Rie Kimura vormt hij sinds enige jaren een vast kamermuziekduo. Hij doceert aan de Hochschule für Musik Luübeck in Duitsland. J. S. Bach Sonate in G grote terts voor viool en basso continuo BWV 1021 Sonata in c kleine terts voor viool en klavecimbel (BWV 1017) Chaconne uit de tweede vioolpartita voor klavecimbel solo  BWV1004 (bewerking P.J. Belder) Sonata in A grote terts voor viool en klavecimbel (BWV 1015)

Datum: 15

02

2020

Tijd: 14

00

Tickets